HSP gezondheidscentrum - EszenzZ Centre
 
Reinier de Weerdt.jpg

Reinier de Weerdt - Relatie en gezinstherapeut

Persoonlijk

Mijn naam is Reinier de Weerdt en ben al zo’n 20 jaar werkzaam in de hulpverlening. Na 2 jaar maatschappelijk werk ben ik als pedagogisch medewerker gaan werken binnen een orthopedagogisch behandelcentrum en enkele jaren daarna gaan werken in een crisisteam. Het werken in een behandelcentrum en het crisiswerk was intensief en zeer leerzaam. Ik kijk daarom ook met veel dankbaarheid terug naar deze periode. Nu werk ik al ruim 4 jaar als relatie- en gezinstherapeut en dit jaar ben ik in Amsterdam begonnen met mijn eigen praktijk: gezinstherapeut.com (volgt). Het werken met mensen doe ik met veel passie.

Buiten mijn werk om probeer ik zo contemplatief mogelijk te leven. Dit doe ik door dagelijks te mediteren, lees ik boeken die mij inspireren en ga ik zo nu en dan op retraite. Diverse tradities lopen daarin voor mij door elkaar heen. Daarnaast geef ik ook met enige regelmaat retraites aan mensen die nog niet zo bekend zijn met de weg van de contemplatie. Deze manier van leven zorgt ervoor dat ik alles niet tè serieus neem en met humor naar, vooral mezelf, kan kijken.  

Visie

Soms lijkt het alsof mensen steeds meer uit verbinding raken, hoe veel we ook digitaal in verbinding staan. We raken uit verbinding met onszelf en met de mensen die ons lief zijn, we lijken iets kwijt te raken. Langzaamaan treedt er een verharding in ons en onze relaties op die eigenlijk meer schade dan goed doet. We worden gevoelloos voor signalen in ons en om ons heen. Hierdoor kunnen mensen opbranden, zich depressief of eenzaam voelen en een gevoel van leegte en betekenisloosheid ervaren. Ik wil mensen helpen om inzicht te krijgen in dergelijke processen hoe zij daar een omkeer in kunnen maken. Het is mijn visie dat het leven het best geleefd kan worden vanuit verbinding, met onszelf en met elkaar.   

Werkwijze

In mijn werk als relatie- en gezinstherapeut richt ik mij zowel op de interne als de externe relatie. Bij de interne relatie gaat het om de relatie die u met uzelf heeft, de patronen die in uw eigen systeem actief zijn en het (her)ontdekken van de innerlijke meerstemmigheid. Bij de externe relatie gaat het eveneens om de relatie die u heeft maar dan met bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen. Dan gaat het om de communicatie die u met de ander heeft, het ontdekken van de onderlinge actieve patronen en de meerstemmigheid van alle betrokkenen. De interne en externe relatie beïnvloeden elkaar continu. Binnen de therapie wordt helder op welke wijze dat gebeurt.

Gestructureerd & contemplatief

De werkwijze die ik hanteer is te beschrijven als contemplatieve psychologie binnen een gestructureerde werkwijze. De structuur komt bij aanvang al tot uitdrukking door het gezamenlijk onderzoeken van de hulpvraag, bijvoorbeeld door systemische diagnostiek. Daarna werk ik met u volgens een gestructureerde methode waar u binnen de therapie aan wenst te werken. Deze methodische werkwijze zorgt ervoor dat er inzicht komt in de interactie- en communicatiepatronen, overlevingsstrategieën, gedachten, gevoelens en behoeften. Er kan vervolgens vanuit dit inzicht toegewerkt worden naar geweldloze communicatie. Bij het geweldloos communiceren leert u te communiceren vanuit uw kwetsbaarheid en met empathie te luisteren naar de ander. Er wordt weer gewerkt aan een diepere emotionele verbinding in de relatie. Bij individuele therapie wordt er ook gewerkt aan het inzicht verkrijgen in de innerlijke processen, zoals overlevingsstrategieën, en aan het weer in verbinding komen met de eigen emoties en behoeften. 

De contemplatieve psychologie komt in de therapie tot uitdrukking doordat er door mij als therapeut (en uiteindelijk ook door u) vanuit de positie van het Zelf gekeken wordt. Dit is een positie waarbij er vanuit rust en vertrouwen gekeken wordt naar wat zich in het hier en nu ontvouwt. Het Zelf is het gedeelte in ons dat zonder oordeel kijkt naar de gedachten en emoties die zich in ons ontvouwen. Wanneer we waarnemen vanuit het Zelf, dat zich niet identificeert met al deze gedachten en emoties, worden we minder snel meegetrokken en kunnen we tot diepere inzichten komen.  

Verder is de therapie een wisselwerking van de therapeutische gesprekken enerzijds en anderzijds datgene wat u vanuit deze gesprekken buiten de therapie doet. Het is in die zin een samenwerking. Om goed aan te blijven sluiten bij uw hulpvraag start elk gesprek met enkele vragen over hoe het de afgelopen periode met u gegaan is en sluiten we elk gesprek af met vragen over het gesprek zelf. Hierdoor zorg ik er als therapeut voor dat mijn werkwijze door uw feedback blijft aansluiten bij de hulpvraag die u heeft.

Practice Based Evidence

Omdat ik werk vanuit het ‘Aantoonbaar Beter’ keurmerk zult u een enkele keer via de mail een link ontvangen voor een korte vragenlijst. Hierdoor wordt in eerste instantie voor zowel uzelf alsook voor mij als therapeut duidelijk of de therapie een goed werkende therapie is. 

“Praktijken van zorgverleners met het Keurmerk ‘Practice Based Evidence Praktijk’ voldoen aan criteria die zijn gebaseerd op het inzichtelijk maken van de effectiviteit van de behandeling. Hierdoor kan de cliënt zien of de gegeven behandeling effectief is. Met het inzichtelijk maken van de effectiviteit van de behandeling kunnen deze zorgverleners specifieker en efficiënter behandelen en daarmee een aantoonbaar betere kwaliteit van zorg geven” https://aantoonbaar-beter.nl

Specialisatie

  • Individuele therapie
  • Relatietherapie
  • Gezinstherapie
  • Geweldloos Verzet / Verbindend Gezag
  • Deep Listening
  • Feeding your Demons
  • Hechtingsgerichts Systeemtherapie
  • Partnerschap en Ouderschap
  • Complexiteit van psychopathologie en geweld in relaties
  • Contemplatieve Psychologie

Verzekeraars

De meeste verzekeraars vergoeden geen individuele-, relatie- en gezinstherapie. Soms kan er vanuit de aanvullende verzekering een deel vergoed worden. Controleer eventueel eerst bij uw verzekeraar of dit vergoed wordt.

Kennismakingsgesprek

Voordat u de keuze maakt om wel of geen therapie te volgen bij gezinstherapeut.com kunt u eerst een kennismakingsgesprek aanvragen. Dit biedt de gelegenheid om elkaar eerst te ontmoeten, dieper in te gaan op waar uw vragen liggen en het aanbod van de therapeut te verkennen. Dit gesprek is kosteloos. 

U kunt voor een kennismakingsgesprek contact met mij opnemen. Het kennismakingsgesprek duurt tussen 30-60 minuten. 

Kosten

Wanneer u na dit gesprek wilt beginnen met therapie dan zijn de kosten €99,00 per 60 minuten. De 60 minuten bestaan uit therapie en enkele minuten voor en na het gesprek voor het beantwoorden van 5 vragen. Deze antwoorden geven u de gelegenheid om, voordat we beginnen, kort aan te geven hoe de afgelopen periode voor u is geweest. Aan het eind van het gesprek geeft u aan hoe u de therapie ervaren heeft. Als therapeut kan ik door uw antwoorden ervoor zorgen dat mijn werkwijze goed bij uw hulpvraag blijft aansluiten.

Neem contact op met Reinier de Weerdt

Reinier de Weerdt

06 839 476 62

website: www.gezinstherapeut.com
mail: info@gezinstherapeut.com

 

Interview met Reinier de Weerdt